Serwis

Umowy serwisowe

Usługi elektryczne Toruń, Bydgoszcz, Włocławek – instalacje elektryczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz uzupełniając świadczenie usług przez naszą firmę proponujemy umowy serwisowe. Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy, gdyż gwarantuje ona obniżenie kosztów eksploatacji, przedłuża ich żywotność oraz zmniejsza awaryjność. Pozwala na planowanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług i wymagane czasy reakcji, jej zapisy są każdorazowo indywidualnie negocjowane. Dzięki temu treść umowy serwisowej jest optymalnie dostosowana do wymagań Zleceniodawcy.
W ramach umowy Zleceniodawca otrzymuje ustalony pakiet godzin do wykorzystania.

Zalety usługi serwisowej :

 • Stałe koszty (cena za godzinę lub opłata ryczałtowa, abonament)
 • Brak kosztów zatrudnienia specjalistów
 • eliminuje możliwość nie obecności
 • Niższy koszt w stosunku do zatrudniania na umowę o pracę

Czynności objęte umową serwisową zakres konserwacji, usuwanie na bieżąco zauważonych usterek i nieprawidłowości lub\i

 • przegląd stanu instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
 • naprawa uszkodzeń
 • wymiana przepalonych źródeł światła
 • Wymiana spalonych lub nadmiernie nagrzewających się zasilaczy
 • sprawdzanie temp. pracy zasilaczy (w rozdzielnicach)
 • dokręcanie przewodów
 • czyszczenie styków
 • zaizolowanie przewodów
 • usuwanie niedozwolonych połączeń z instalacji wykonanych przez administratora, po wskazaniu miejsca ich lokalizacji
 • likwidowanie rozwiązań administratora nie zgodnych z instrukcją użytkowania instalacji (zgłoszone i w porozumieniu z administratorem), proponowanie i uruchamianie dozwolonych rozwiązań
 • wymiana wkładek bezpiecznikowych topikowych w rozdzielnicach
 • wymiana uszkodzonych przycisków, wyłączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych zasilanych z rozdzielnic
 • wymiana źródeł światła, bezpieczników, główek bezpiecznikowych
 • ustawienia oraz regulacja zegarów sterujących oświetleniem klatek schodowych
 • regulacje parametrów na życzenie użytkowników
 • wymiana uszkodzonych przewodów
 • kontrola sprawności akumulatorów
 • test zadziałania instalacji awaryjnej
 • wymiana zużytych zabezpieczeń modułowych,
 • naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych,
 • czyszczenie, konserwacja, regulacja aparatów elektrycznych,
 • sprawdzanie napisów i oznaczeń informacyjnych układów sygnalizacji, automatyki,
 • test zabezpieczeń różnicowoprądowych;
 • przegląd ogólnego stanu instalacji elektrycznej
 • właściwą konfigurację poszczególnych elementów systemu, wgrywanie najnowszego, udostępnianego przez producenta update`tu

minimum raz w roku :

  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej (jeżeli jest w zakresie\ umowie),
  • sprawdzanie układów zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji wentylatorów oraz central wentylacyjnych(jeżeli są w zakresie\ umowie),,
  • kontrola wewnętrznych linii zasilających,
  • sprawdzanie stanu widocznych części przewodów i połączeń osprzętu,
  • sprawdzanie stanu czystości opraw źródeł światła i ich zużycia,
  • sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej, urządzeń zabezpieczających sterowanie,
  • kontrola wskazań aparatury kontrolno pomiarowej (jeżeli występuje na obiekcie),
  • usuwanie usterek dostrzeżonych w trakcie przeglądu,
  • okresowe przeglądy i pomiary zgodne z normami lub\i wskazaniami producenta poszczególnych produktów czy systemów.

  Zgodnie z umową na wykonanie instalacji, gwarancją objęte są wszystkie produkty, ich odpłatna wymiana może nastąpić w porozumieniu ze stronami umowy tylko w wyniku złamania praw gwarancyjnych opisanych przez producenta konkretnego sprzętu.

W przypadku awarii gwarantujemy

 • dostępność specjalistów, niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemu,
 • szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości,
 • przystąpienie do czynności serwisowych w czasie określonym w umowie,
 • opcjonalnie udostępniamy sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu uszkodzonego.

Umowa może dotyczyć obsługi całego obiektu lub wskazanych przez Klienta podsystemów. Umowę serwisową indywidualnie dopasowujemy do potrzeb zamawiającego.

OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Za wyjątkiem budynków jednorodzinnych , obowiązek  kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych.

Oferujemy przeglądy elektryczne w budynkach wielorodzinnych, biurowcach, magazynach,  szpitalach, szkołach, przedszkolach, fabrykach i innych budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych.

 

 

 

 


Systemy Inteligentny Dom w Polsce, APA- VISION, F & F F&Home, Fibar Group - FIBARO, Z-Wave, HOMIQ, KOHER [Verso Technologies], DOMITO, Nexwell Engineering - NEXO, SAB SOLUTIONS, Synergia Tech - Synergia Home, Delta Dore, Sonos,Amazon Echo - Alexa, Google home, Majel, Bixby, SIRI, RTI, Speakercraft, Crestron, 3ID - GHC (GSM Home Control),Active Control - System automatyki GENUS,ATS - Kontrolery LAN, Automatyka Control - AMPIO iDOM, CITS - System automatyki CONHOME CYBERBUDYNEK - HOMS, Dom na sms, EAE Elektronik - Radiowy system automatyki domowej, Elektro System, Gryf Elektryk - IUVO, HAPCAN, iSys - eHouse, K&K Elektronik, S.T. Elektronik - HAS, Zetkom - STERBOX, Canathome, LCN, Hausbus, Schnittstellen, Domotik, Caraca, Cebus, KNX, LNO, Smarthome, x10, Dupline PDF, Dupline, Gavazzi-automation